For partners

Domestic manager for distribution development Alexander Chizhov

mobile telephone:  +38 (050) 496 04 03
e-mail achizhov@inkerman.com.ua

 

Ukraine: Lvov, Ivano-Frankovsk, Rovno, Volyn, Zakarpatskaya, Ternopolskaya, and Chernovitskaya Regions

Regional manager Maxim Pishenko
mobile telephone:  +38 (050) 337 84 11
e-mail: mpishenko@inkerman.com.ua

 

Ukraine: Odessa, Kherson, Nikolaev, Dnepropetrovsk, and Zaporozhskaya Regions

Regional manager Olga Klimenkova
mobile telephone:  +38 (050) 405 57 50
e-mail: oklimenkova@inkerman.com.ua

 

Ukraine: Kyiv, Cherkassy, Chernigov, Zhitomir, Khmelnitsky and Vinnitsa Regions

Regional manager Irina Beliak
mobile telephone:+38 (050) 338 19 10  
e-mail:  ibiliak@inkerman.com.ua

 

Ukraine: Kharkov, Sumy, Poltava, Kirovograd, Donetsk, and Lugansk Regions

Regional manager Anzhela Ivashchenko
mobile telephone:+38 (050) 424 11 63
e-mail: aivaschenko@inkerman.com.ua